PRODUKTY | Engrais TotalHumus naturels

Zapoznaj się z naszą ofertą!

THE TOTALHUMUS to naturalny organiczny stymulator wzrostu zawierający silnie skoncentrowane kwasy humusowe, fulwowe, sole kwasów huminowych i fulwowych, a także kompleks minerałów i mikroelementów oraz aminokwasy i witaminy pozyskane z ekstraktu węgla brunatnego.

THE TOTALHUMUS stosuje się do:

 • Zaprawiania nasion, sadzonek i drzewek
 • Dożywiania roślin w okresie wegetacji
 • Zabiegów przedsiewnych i po zbiorach
 • Przywrócenia żyzności gleby po powodziach, pożarach i klęskach żywiołowych
 • Oczyszczenia i rekultywacji gleby skażonej organicznymi odpadami i produktami naftowymi oraz metalami ciężkimi, radioaktywnymi i chemikaliami

Naturalny

Organiczny

Reanimacyjny

Antystresowy

Ekologiczny i prosty w użyciu

THE TOTALHUMUS to innowacyjny preparat w płynie, zawierający wyłącznie substancje organiczne pochodzące z natury. Pozbawiony syntetycznych związków mineralnych, znakomicie odżywia rośliny, niwelując jednocześnie ryzyko wystąpienia w plonach zbyt wysokich stężeń toksycznych związków chemicznych. Jest to nawóz doskonale rozpuszczalny w wodzie, co w znacznym stopniu ułatwia jego aplikację i dostępność dla roślin.

 

 

Korzyści ze stosowania THE TOTALHUMUS

Kwasy humusowe podnoszą żyzność gleby dzięki wysokiej pojemności wymiany kationowej, zawartości tlenu i ponadprzeciętnej pojemności wodnej. Mają zdolność wiązania nierozpuszczalnych jonów metali, tlenków i wodorotlenków i powolnego ich uwalniania w miarę zapotrzebowania roślin. W związku z powyższymi cechami, możemy mówić o 6 typach działania: ekologicznym, fizycznym, chemicznym, biologicznym, fizjologicznym oraz ekonomicznym.

BACTERBASE, to forma sucha preparatu bakteryjnego do stymulacji wzrostu i plonowania roślin sadowniczych i warzywnych w uprawach polowych i szklarniowych oraz do polowej uprawy roślin zbożowych.

Preparat bakteryjny BACTERBASE zawiera szczepy bakterii MIKROORGANIZMÓW SKIERNIEWICKICH należących do gatunków Bacillus velezensis i Bacillus amyloliquefaciens.

Szczepy te są endemiczne i charakteryzują się dużą skutecznością biostymulującego oraz ochronnego działania we wszelkich uprawach. Bakterie te stymulują wzrost roślin, zwiększają dostępność fosforu, azotu, potasu, żelaza, manganu i innych mikroelementów dla roślin, a poprzez to stymulują ich wzrost wegetatywny i plonowanie. Mają także działanie ochronne przeciwko patogenom roślin i gleby. Wyizolowane szczepy pożytecznych bakterii w tym produkcie mają wyjątkowo korzystne właściwości, m.in.: udostępnianie fosforu z trudnodostępnych związków fosforu, produkcja auksyn, antybiotyków, sideroforów, formowanie biofilmu, antagonistyczne działanie przeciwko patogenom glebowym.

Natury nie zmieniamy Pomagamy jej przetrwać

to szczepy bakterii MIKROORGANIZMÓW SKIERNIEWICKICH, 
endemiczne, biostymulujące i o ochronnych działaniach we wszystkich uprawach.

Korzyści stosowania preparatu BACTERBASE
wraz z THE TOTALHUMUS®

 • zwiększenie dostępności i pobierania składników mineralnych przez rośliny,
 • zwiększenie bioróżnorodności, wielkości populacji i aktywności pożytecznych grup mikroorganizmów w glebie, eliminację patogenów glebowych poprzez zwiększenie przeżywalności pożytecznych mikroorganizmów w glebie, poprawę struktury fizycznej gleby,
 • ograniczenie występowania chorób i szkodników,
 • zwiększenie tempa mineralizacji materii organicznej w glebie,
 • poprawę wzrostu i plonowania roślin,
 • korzystny wpływ na przebieg procesów bio-fizyko-chemicznych zachodzących w rizosferze,
 • zwiększenie zasiedlania korzeni roślin przez grzyby mikoryzowe,
 • stymulację wzrostu systemu korzeniowego roślin,
 • ograniczenie wymywania składników mineralnych z wierzchniej warstwy gleby w głąb profilu glebowego,
 • sorpcję składników mineralnych przez kwasy humusowe i ich powolne uwalnianie przez mikroorganizmy glebowe, co przyczynia się do ich optymalnego wykorzystania przez rośliny, w dostosowaniu do fazy wzrostu roślin i wymagań pokarmowych różnych gatunków i odmian roślin,
 • zwiększenie plonowania o około 20% oraz poprawę jakości produkowanych plonów o walory prozdrowotne.

THE TOTALHUMUS® TOTALSOIL jako preparat próchnicowy ma kolosalny wpływ na poprawę struktury gleby, jej buforowanie oraz właściwości wymiany jonowej. Mikroorganizmy w glebie stają się bardziej aktywne, ponieważ środowisko kwasów humusowych sprzyja ich rozwojowi i przetrwaniu w trudnych warunkach powodowanych aplikacją do gleby szeregu preparatów chemicznych i nawozów mineralnych.

THE TOTALHUMUS® TOTALSOIL:

 • użyźnia glebę
 • odbudowuje próchnicę
 • ułatwienia roślinom pobierania składników pokarmowych
 • uaktywnia mikroorganizmy
 • humifikuje resztki pożniwne
 • oczyszcza i rekultywuje glebę

THE TOTALHUMUS® TOTALSOIL i zawarte w nim kwasy humusowe podnoszą żyzność gleby oraz mają zdolność wiązania nierozpuszczalnych jonów metali, tlenków i wodorotlenków i powolnego ich uwalniania w miarę zapotrzebowania roślin.

ORGANICZNY ŚRODEK POPRAWIAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI GLEBY
Zawartość próchnicy w glebie jest najważniejszym czynnikiem
decydującym o jej żyzności, a to z kolei wpływa na wzrost roślin,
wysokość plonu i jego jakość.

Płynne nawozy organiczno-mineralne, przeznaczone do nawożenia. Przygotowane na bazie kwasów humusowych pełniących niezwykle ważną rolę w tworzeniu struktury gleby, gromadzeniu substancji odżywczych dla roślin i ułatwianiu pobierania makro i mikroelementów z gleby. Poza kwasami humusowymi zawiera niezbędne roślinom do prawidłowego wzrostu i rozwoju łatwo przyswajalne składniki pokarmowe – azot, fosfor i potas, a także żelazo w proporcji zapewniającej prawidłowy wzrost wszystkich upraw oraz trawników.

Seria produktów THE TOTALHUMUS® PLANT jest specjalnie zaprojektowana, aby spełnić kompleksowe potrzeby w profesjonalnym nawożeniu ale także w hobbystycznych uprawach ogrodowych, domowych i balkonowych na każdym etapie ich wzrostu.

Produkty z serii THE TOTALHUMUS® PLANT zapewniają niezbędne odżywianie, oraz powodują przygotowanie właściwego podłoża, zdrowy wzrost wegetatywny, kwitnienie i owocowanie. Produkty THE TOTALHUMUS® są opracowane dla każdego rodzaju roślin i można je stosować wraz z innymi produktami z linii THE TOTALHUMUS® na wszystkich glebach uprawnych, ogrodowych, doniczkowych, a także mieszankach i innych podłożach uprawowych.

BUREAU

+48 733 579 279

DIRECTEUR COMMERCIAL

+48 577 01 01 37

ÉCRIVEZ-NOUS

biuro@totalhumus.pl

VISITEZ-NOUS

ul. Obłokowa 1, 66-415 Kłodawa

10 + 10 =

Informations sur l'administrateur et le traitement des données personnelles

J'accepte le traitement de mes données personnelles conformément à la loi sur la protection des données personnelles afin de prendre contact via ce formulaire de contact conformément à la loi sur la fourniture de services électroniques à l'adresse e-mail fournie à cet effet. Fournir des données personnelles est volontaire. J'ai été informé que j'ai le droit d'accéder à mes données, la possibilité de les corriger, de demander l'arrêt de son traitement. L'administrateur des données est ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C. ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198 33-100 Tarnów

THE Sp. z o.o.
produces natural organic fertilizers which are the future of the ecological agriculture. Our products are safe and their effectiveness and positive influence on plants and soil has been confirmed by studies conducted by facilities which specialize in the experimental cultivation of field and ornamental plants.more...

© 2018 - TOTALHUMUS

Projekt strony: Studio Horizon